Obavijest o zaštiti privatnosti

Mi poštujemo vašu privatnosti. Brinemo se o zaštiti privatnosti posjetitelja naše web stranice. Molimo vas da pažljivo pročitate dokument u kojem je naznačena naša 'Politika zaštite privatnosti' te u kojoj je navedeno na koji način obrađujemo vaše osobne podatke, hoćemo li vam dostavljati obavijesti o novostima ili koristiti vaše osobne podatke u svrhe istraživanja ili u statističke svrhe.

Ova obavijest o zaštiti privatnosti odnosi se na osobne podatke posjetitelja ove stranice.

Za potrebe primjene propisa o zaštiti privatnosti (uključujući, ali se ne ograničavajući na Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), dalje u tekstu: GDPR), društvo odgovorno za vaše osobne podatke je TDR d.o.o. sa sjedištem u Hrvatskoj, Rovinj, Obala V. Nazora 1, (dalje u tekstu "TDR " ili "mi“).

1) Informacije koje prikupljamo o vama

Ovisno o okolnostima te o primjenjivom lokalnom zakonodavstvu, možemo prikupljati pojedine ili sve informacije koje su navedene dalje u tekstu, i to:

U sljedećem popisu sadržane su informacije o načinima na koje prikupljamo osobne podatke o vama, a molimo vas da vodite računa o tome da navedena lista nije konačna.

2) Kako prikupljamo vaše osobne podatke?

Prikupljamo vaše podatke na tri temeljna načina:

  1. Osobni podaci koje ste nam vi ustupili;
  2. Osobni podaci koje smo zaprimili iz drugih izvora; i
  3. Osobni podaci koje automatski prikupljamo.

Osobni podaci koje ste nam vi ustupili: Postoje brojni načini na koje možete dijeliti informacije s nama, a koji uključuju:

Osobni podaci koje smo zaprimili iz drugih izvora
Možemo tražiti više informacija o vama iz drugih izvora, uključujući i od trećih osoba.

Osobni podaci koje automatski prikupljamo
Kada pristupate našoj web stranici, mi prikupljamo tehničke informacije, uključujući i IP adresu (adresu internetskog protokola), koja se koristit za spajanje vašeg računala s Internetom, podatke o pretraživaču i verziju, postavke vremenske zone, plug-in dodatak pretraživača te verzije, operativni sustav i korištenu platformu. Koristimo ove podatke u statističke svrhe te ne povezujemo te podatke s imenovanim i identificiranim osobama.

TDR d.o.o. neće namjerno prikupljati bilo koje podatke o posjetiteljima ove stranice koji su mlađi od 18 godina. U slučaju da TDR d.o.o. sazna da je dijete ustupilo bilo koje informacije, u slučaju da su takve informacije i pohranjene, takve će informacije bez odgode biti izbrisane.

3) Zašto prikupljamo vaše osobne podatke?

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo vaše osobne podatke iz nekoliko razloga, uključujući:

4) S kim dijelimo vaše podatke?

Podijelit ćemo vaše podatke prije svega kako bismo vas upoznali s najnovijim i ažurnim podacima, sadržajem te događajima, i kako bismo bez odgode, na efikasan način odgovorili na vaše upite. Osim ako drukčije ne zatražite, dopušteno nam je dijeliti vaše podatke sa sljedećim grupama:

Ne dijelimo, ne ustupamo ni trgujemo vašim osobnim podacima s trećim osobama u svrhe marketinga ili promocije.

5) Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Nećemo čuvati vaše osobne podatke duže nego što je to potrebno za svrhe radi koje iste prikupljamo, osim ako je, prema našem shvaćanju, zakonom ili drugim propisom propisan rok čuvanja (primjerice, na temelju zahtjeva poreznog tijela ili u vezi s potencijalnim sporom).

Kada nam vaši podaci više ne butu potrebni, osobne podatke o vama ćemo izbrisati iz našeg sustava

6) Kako čuvamo osobne podatke?

Brinemo o zaštiti vaših podataka. Kako bismo zaštitili vaše podatke implementiramo odgovarajuće mjere koje su namijenjene sprječavanju neovlaštenog pristupa i zlouporabe vaših osobnih podataka.

Predano radimo kako bismo osigurali poduzimanje svih razumnih mjera za osiguravanje svih osobnih podataka koje imamo od zlouporaba, gubitka ili neovlaštenog pristupa. Ovo postižemo korištenjem i primjenom raznih tehničkih i organizacijskih mjera, uključujući i mjere enkripcije te kriznim plan za oporavak od katastrofe. Nažalost, slanje bilo kojih informacija putem Interneta uvijek donosi određeni stupanj rizika. Bilo koje informacije koje šaljete putem Interneta šaljete na vlastiti rizik. Iako se trudimo poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti sigurnosti podataka koje šaljete putem Interneta te ne jamčimo sigurnost bilo koje informacije, uključujući i osobne podatke koja je slana putem Interneta.

U slučaju da postoji sumnja na bilo koju zlouporabu ili gubitak ili neovlašteni pristup bilo kojim osobnim podacima molimo vas da nas obavijestite o tome bez odgode. Molimo vas da istaknete vašu sumnju pisanim putem na adresu sjedišta društva TDR d.o.o., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj kako bismo mogli dalje istražiti ovo pitanje te vas povratno obavijestiti o ishodima istrage.

7) Vaša prava

Imate na raspolaganju različita prava u odnosu na podatke koje imamo o vama, i to:

Pravo na prigovor

Ovim pravom jamči vam se pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podatka, radi jednog od sljedećih razloga:

Pravo na povlačenje pristanka

U slučajevima u kojima smo ishodili vaš pristanak na obradu osobnih podataka za određene aktivnosti, možete povući vaš pristanak u bilo kojem trenutku, a mi ćemo prestati koristiti vaše podatke u tu svrhu osim ako ne utvrdimo postojanje druge primjenjive pravne osnove za nastavak obrade vaših osobnih podataka. U tom slučaju ćemo vas obavijestiti o tome.

Ispitanikovo pravo na Pristup Podacima

Možete nas zatražiti presliku informacija koje držimo o vama u bilo kojem trenutku te na bilo koji način te na zatražiti da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Ako vam omogućimo pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo, za tu uslugu vam nećemo naplatiti naknadu, osim ako to nije dopušteno zakonom. U slučaju da zahtijevate dodatne preslike ove informacije od nas, za to vam možemo naplatiti razumnu administrativnu naknadu. U slučaju u kojem je to zakonom dopušteno, možemo odbiti vaš zahtjev. U slučaju da odbijemo vaš zahtjev, priopćit ćemo vam razloge za takvo postupanje.

Pravo na zaborav

Imate pravo zatražiti da 'izbrišemo' vaše osobne podatke u određenim okolnostima. Obično se ovo pravo ostvaruje u sljedećim slučajevima:

Bili bismo ovlašteni odbiti vaš zahtjev, u ograničenom broju slučajeva te ćemo vas u tim slučajevima uvijek obavijestiti o razlozima odbijanja.

U slučajevima u kojima postupamo po valjanom zahtjevu za brisanje podatka poduzet ćemo sve razumno moguće korake kako bismo izbrisali predmetne podatke.

Pravo na ograničenje obrade

Ovlašteni ste zatražiti da u određenim slučajevima ograničimo obradu vaših osobnih podataka, primjerice, u slučaju da osporite točnost osobnih podataka koje imamo o vama ili da prigovorite obradi vaših osobnih podataka koju vršimo na temelju postojanja legitimnog interesa. U slučaju da smo podijelili vaše osobne podatke s trećim osobama, obavijestit ćemo Vas o ograničenju obrade, osim ako to nije moguće ili zahtijeva nerazmjeran napor. Naravno, obavijestit ćemo vas prije prestanka s primjenom ograničenja na obradu osobnih podataka.

Pravo na ispravak

Imate pravo zahtijevati ispravak bilo kojeg netočnog ili nepotpunog osobnog podatka koji imamo o vama. U slučaju da smo takav podatak podijelili s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor. Možete zatražiti i detalje o trećoj osobi koji smo ustupili netočan ili nepotpun osobni podatak. Onda kada smatramo da nije razumnog moguće postupiti po vašem zahtjevu, objasnit ćemo vam naše razloge za donošenje takve odluke.

Pravo na prijenos podataka

Ovlašteni ste zatražiti prijenos vaših osobnih podataka kod jednog pružatelja usluga drugome. Praktično značenje ovog prava je mogućnost prenijeti podatke i informacije koje imamo o vama trećoj osobi. Kako bi to bilo moguće, ustupit ćemo vam podatke koje imamo o vama u strojno čitljivom obliku koji vam omogućuje prijenos podataka. Alternativno, možemo prenijeti podatke o vama izravno drugom pružatelju usluga.

Pravo na zaštitu prava

Imate pravo podnijeti zahtjev za zaštitu prava lokalnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Agenciju za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na sljedeće načine:

U slučaju da odlučite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, ili povući privolu koju ste dali na obradu vaših osobnih podataka (u onim slučajevima u kojima je privola ona pravna osnova za korištenje vaših podataka), molimo vas da nas kontaktirate pisanim putem na adresu sjedišta društva TDR d.o.o., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj. Molimo vas da primite na znanje da je moguće da ćemo sačuvati zapis o našoj komunikaciji, za slučaj potrebe naknadno rješavanja bilo kojih problema.

8) Tko je odgovoran za obradu osobnih podataka?

Društvo TDR d.o.o. odgovorno je za obradu vaših osobnih podataka.

U slučaju da imate bilo kakve komentare ili prijedloge koje se odnose na ovu obavijest o zaštiti privatnosti molimo vas da nas kontaktirate na adresu sjedišta društva TDR d.o.o., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj. Pitanje privatnosti nam je važno te ćemo vam na sve vaše upite odgovoriti bez odgode.

9) Kako čuvamo vaše podatke i na koji način ih prenosimo izvan EU

Vaši osobni podaci mogu biti preneseni izvan Europskog gospodarskog prostora sljedećim vrstama pravnih osoba, a na način predviđen u 4. poglavlju ranije u tekstu.

Želimo biti sigurni da se osobni podaci čuvaju i prenose na način koji je siguran. Stoga ćemo prenositi vaše podatke izvan Europskog gospodarskog prostora (tj. u Države Članice Europske unije, uz Norvešku, Island i Lihtenštajn) u onim slučajevima kada je to u skladu s propisima o zaštiti podataka i kada način prijenosa osobnih podataka pruža odgovarajuće zaštitne mehanizme u odnosu na vaše podatke, primjerice:

U slučajevima u kojima prenosimo vaše osobne podatke izvan EGP-a te gdje država ili područje nema na snazi takav zakonodavni okvir koji pruža adekvatnu razinu zaštite privatnosti, potrebno je poduzeti sve razumne korake kako bi se osiguralo da je s osobnim podacima postupa na siguran način i u skladu s odredbama sadržanima u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka.

10) Pravni temelji za obradu vaših podataka

Postoji nekoliko načina na kojima nam je pravno dopuštena obrada vaših osobnih podataka, a koji su navedeni dalje u tekstu.

Kada je korištenje podataka u našem legitimnom interesu

Dopušteno nam je korištenje vaših osobnih podataka ako nam je to interesu, a ti interesi nisu u proturječju s bilo kojim uskraćivanjem vaših prava i sloboda.

Smatramo da je obrada vaših osobnih podataka u našem legitimnom interesu u određenim slučajevima, koji uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

Ne smatramo da bi bilo koje aktivnosti navedene u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti ugrozile vaša prava ili slobode. Međutim, imate pravo prigovoriti obradi vaših osobnih podataka na ovoj pravnoj osnovi. Načini na koji možete iznijeti vaše prigovore navedeni su u poglavlju 7 ranije u tekstu.

Kada ste nam dali privolu na korištenje vaših osobnih podataka

Dopušteno nam je koristiti vaše osobne podatke u onim slučajevima kada ste vi na to izričito pristali. Kako bi vaš pristanak bio valjan, potrebno je ispuniti sljedeće pretpostavke:

U trenutku kada se registrirate za korištenje web stranice od vas tražimo pojedinačnu i posebnu privolu kako biste nam dopustili korištenje vaših osobnih podataka na određeni način. U slučaju da nam za bilo što bude potrebna vaša privola u budućnosti, dostaviti ćemo vam informacije koje će biti dostatne kako biste mogli odlučiti o davanju privole.

Imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku. U ranijem dijelu teksta, u poglavlju 7 je detaljno navedeno kako to pravo možete ostvariti.

Kada je korištenje vaših osobnih podataka nužno za ispunjenje obveza u ugovoru u kojem ste vi stranka

Smijemo koristiti vaše osobne podatke onda kada je to potrebno za ispunjenje ugovora koji smo sklopili s vama.

Primjerice, kako bismo vam dostavljali obavijesti e-mailom koje ste zatražili, potrebna nam je vaša e-mail adresa.

Kada je obrada osobnih podataka potreba za ispunjenje naših zakonskih obveza

Osim obveza koje imamo prema vama na temelju nekog ugovora, postoje i druge zakonske obveze u skladu s kojima smo dužni postupati. Ovlašteni smo koristiti vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza.

Kolačići (Cookies)

'Kolačići (Cookies)' su male količine informacija koje naš web poslužitelj smješta na web preglednik Vašeg računala i koje se spremaju na hard drive vašeg uređaja. Bilo koje spominjanje 'kolačića' u ovoj obavijesti, uključuje i druge vrste automatskog pristupanja ili pohrane informacija na vašem uređaju.

Kada ste pristupili web stranici, dobili ste poruku kojom ste obaviješteni o korištenju kolačića na ovoj stranici. Kako bismo vam dostavili tu poruku morali smo koristiti kolačiće. U slučaju da odlučite koristiti ovu stranicu, daljnji kolačići će se pohranjivati na vaš uređaj, na dolje opisani način. Nastavkom korištenja ove stranice, a nakon što vam je uručena obavijest, pristajete na korištenje kolačića na način na koji je to opisano u ovoj Obavijesti.

Moguć je da koristimo web beacone, odnosno slikovne datoteke na web stranicama koje se koriste u svrhu praćenja vašeg putovanja po stranicama društva TDR d.o.o. i British American Tobacco grupe.

U ostalim slučajevima me ne koristimo kolačiće na ovoj stranici. Međutim, u slučaju da na našim stranicama postoji sadržaj koji pružaju drugi pružatelji usluga, ti drugi pružatelji usluga mogu postaviti kolačiće na vašem računalu ili mobilnom uređaju.

Drugim pružateljima uslugama dopušteno je:

Kolačići / tehnologija

Google Analytics

Svrha

Ovi kolačići koriste se radi prikupljanja informacija o tome kako vi i drugi posjetitelji koristite našu stranicu, i koji se koriste kako bismo poboljšali našu uslugu.  Kolačići prikupljaju informacije u anonimnom obliku, uključujući i broj posjetitelja, lokaciju posjetitelja i stranice koje su posjetili.

Kako isključiti / uključiti ovaj kolačić

Radi isključivanja praćenja koje omogućuje alat Google Analytics, na svim web stranicama, posjetite:Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

Naziv

Istek

_ga

Trajni kolačić: 2 godine od postavljanja / ažuriranja

_gat

Trajni kolačić: 10 minuta od postavljanja / ažuriranja

_utma

Trajni kolačić: 2 godine od postavljanja / ažuriranja

_utmb

Trajni kolačić: 30 minuta od postavljanja / ažuriranja

_utmc

Privremeni kolačić: kraj razdoblja razmjene podataka

_utmz

Trajni kolačić: 6 mjeseci od postavljanja / ažuriranja

Kolačići / Tehnologija

Hemscott System

Svrha

Ovaj kolačić koristi se kako bi se, samo u tijeku razdoblja razmjene podataka, zapamtile korisnikove postavke  o primanju e-mail obavijesti, i to nakon što se korisnik registrirao ili prijavio u dio stranice koji omogućuje promjenu tih postavki.

Kako isključiti / uključiti ovaj kolačić

 Isključite kolačiće koji potječu od ‘hsprod.investis.com’ domene u vašem pregledniku. Molimo posjetite 'Kako isključiti kolačiće u vašem pregledniku za informacije o tome kako isključiti ovaj kolačić.  

Naziv

Istek

hsid

Privremeni kolačić: kraj razdoblja razmjene podataka

Kolačići / Tehnologija

Ova stranica

Svrha

Ovaj kolačić koristi se za pohranu informacije je li korisnik zaprimio obavijest na ovoj stranici.

Kako isključiti / uključiti ovaj kolačić

Isključite kolačiće s domene  ‘www.tdr.hr' u internetskom pregledniku

Naziv

Istek

cookieMessage

Trajni kolačić: 2 godine od postavljanja / ažuriranja

Za više informacija o kolačićima, uključujući i kako podesiti vaš internetski preglednik da ne prikuplja kolačiće posjetite: www.allaboutcookies.org.

Google Analytics

Ova stranica koristi Google Analytics, a analitički servis društva Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi tkz. kolačiće, tekstualne datoteke koje se spremaju na računalima korisnika i koji omogućuju analizu načina korištenja. Informacije koje se generiraju o korištenju ove stranice se uobičajeno prenosti na server Googlea u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se ti podaci čuvaju. IP anonimizacija je aktivirana na ovoj stranici, tako da su IP adrese korisnika Googlea skraćene unaprijed kad je riječ o državljanima Država članica Europske unije ili država članica Europskog gospodarskog prostora. Samo u iznimnim slučajevima se cijela IP adresa šalje na Googleov server u SAD-u gdje se skraćuje. U ime operatera ove stranice, Google će koristiti podatke radi utvrđivanja korištenja ove stranice, sastaviti izvještaj o aktivnostima za druge svrhe povezane s korištenjem ove stranice te korištenjem Interneta, a radi pružanja usluga operateru web stranice.

IP adresa koju je vaš internetski preglednik prikupio kao dio Google Analytics usluge neće biti spojen s drugim podacima Googlea. Podaci koje BAT prikuplja putem alata Google Analytics su: broj posjetitelja, URLovi preko kojih su posjetitelji pristupili i pouzdane stranice.

Možete spriječiti prikupljanje podataka koje generiraju ovi kolačići aktiviranjem tkz. "opt-out cookie" postavke na vašem računalu – ovdje možete saznati više informacija o tome kako to učiniti. Saznajte više o politici zaštite osobnih podataka Google Analyticsa ovdje.

25. svibanj 2018.